Vad utmärker anseendevinnarna i den norska finansiella sektorn?

Vilken varumärkespersonlighet har anseendevinnarna i den norska finansiella sektorn?
De sex företag som toppar The Nordic Brands anseenderanking har alla en vi-orienterad varumärkespersonlighet (se de grönmarkerade företagen). Dessa företag har också ett anseendeindex över 70 och starka stödjande beteenden.

Trots Covid-19 ser vi en stark förbättring av anseendet i den senaste norska studien 2021. Stabila pensionsaktörer som Statens Pensjonskasse (SPK) och KLP följt av Sbanken toppar listan. Dessa tre företag har ökat starkt jämfört med motsvarande studie 2019 (innan Covid bröt ut). SPK och Sbanken har ökat med sju indexpunkter och KLP med fem punkter. Anseendet är viktigt att mäta och styra över tiden. Ett starkt anseende leder till stödjande beteenden som ökad köpintention, rekommendation och förtroende.

The Nordic Brand har åren 2015-2021 studerat anseendet i den norska finansiella sektorn. Det genomsnittliga anseendeindexet hösten 2019 innan Covid var 64 (i en skala 0-100), hösten 2020 och 2021 var indexet 67 respektive 68.  Drygt 1 500 norrmän tillfrågades i oktober 2021. Rankingen visar de fullständiga resultaten.